Ewolucja współczynnika reprodukcji R0

01-06-2020

Z uwagi na aktywne ognisko epidemii na Śląsku, trendy współczynnika R0 w ostatnim czasie można opisać metodą “epidemii dwóch prędkości”. Do obecnej analizy na danych za okres zaczynający się 4.05. Na rysunku poniżej przedstawiono wyniki tej analizy, która wskazuje na stabilizację na pograniczu fazy endemicznej i fazy wzrostu (wg modelu R0 stabilizuje się na 1.17, ale dopasowanie jest gorsze dla ostatnich wartości R0 , które znajdują się poniżej krzywej).

Czas wystąpienia “szybkiej” epidemii oraz liczebność populacji nią objętej pozwala postawić hipotezę, że opisuje ona ognisko związane z kopalniami. Stabilizacja R0 na poziomie wartości dla “wolnej” epidemii wskazuje, że ognisko wygasa i ma mniejszy wpływ na obserwowaną dynamikę zakażeń w kraju.

<b>Prognoza zmian <i>R<sub>0</sub></i> dla Polski.</b> Niebieskimi kropkami opisano <i>R<sub>0</sub></i> estymowane na danych od 04.05 do danej daty. Zakładając, że w Polsce toczy się szybsza epidemia w mniejszej populacji (np. związana ze służbą zdrowia) na tle wolniejszej epidemii, w populacji ogólnej otrzymujemy estymacje <i>R<sub>0</sub></i> dla populacji szybkiej - 2.966, <i>R<sub>0</sub></i> dla populacji wolnej - 1.177, a rozmiar populacji, w której toczy się szybsza epidemia szacujemy na 0,6% całości populacji.  Prognoza wskazuje na stabilizację <i>R<sub>0</sub></i> w Polsce na poziomie 1.17 (stan wzrostu).

Rysunek 1. Prognoza zmian R0 dla Polski. Niebieskimi kropkami opisano R0 estymowane na danych od 04.05 do danej daty. Zakładając, że w Polsce toczy się szybsza epidemia w mniejszej populacji (np. związana ze służbą zdrowia) na tle wolniejszej epidemii, w populacji ogólnej otrzymujemy estymacje R0 dla populacji szybkiej - 2.966, R0 dla populacji wolnej - 1.177, a rozmiar populacji, w której toczy się szybsza epidemia szacujemy na 0,6% całości populacji. Prognoza wskazuje na stabilizację R0 w Polsce na poziomie 1.17 (stan wzrostu).