Opis probabilistycznego modelu SEIR dla województw

Założenia modelu

Probabilistyczny model SEIR dla województw odpowiada modelowi z takimi samymi czterema stanami (S, E, I, R) jak model SEIR przedstawiony na Rys A. Różnica w stosunku do podstawowego modelu SEIR polega na metodzie estymacji parametrów, która dla modelu wojewódzkiego jest probabilistyczna. W modelu dla danego województwa w podstawowe parametry są te same, jak w modelu SEIR dla całej Polski, mają jednakże dodane rozkłady hiperparametrów:

Przyjmujemy ujemny dwumianowy model danych P, o dziennych liczbach zdiagnozowanych przypadków:

P ~ PNegBin(m,s)

Gdzie s = m + k * m, z k

parametrem określającym naddyspersję rozkładu. Parametr k jest estymowany z danych z wykorzystaniem metody dopasowania splajnów w pierwszym kroku procedury estymacji modelu. W następnym kroku pozostałe parametry są estymowane z wykorzystaniem metody MCMC.

Rysunek 1. Schematyczne przedstawienie modelu SEIR. Schemat przedstawia znaczenie poszczególnych stanów względem opisu klinicznego zakażonego oraz wskazuje jakie dane mogą być użyte do kalibracji modelu, jak również wyprowadzania predykcji.