Opracowania

TytułData publikacji
Prognozy długoterminowe w przypadku wzrostu zakaźności wirusa 11-07-2020
Społeczne obawy związane z epidemią 11-07-2020
Scenariusze rozwoju epidemii w sezonie jesień 2020 26-06-2020
Wpływ zmniejszenia testowania w weekendy na dynamikę epidemii 20-06-2020
Krajowa dynamika epidemii z wyłączeniem przypadków z woj. Śląskiego 16-06-2020
Zróżnicowanie geograficzne ryzyka wystąpienia ogniska w wyniku zgromadzeń 16-06-2020
Krajowa dynamika epidemii z wyłączeniem przypadków z woj. Śląskiego 11-06-2020
Analiza śmiertelności w grupach wiekowych i zmiany śmiertelności w czasie 08-06-2020
Ewolucja współczynnika reprodukcji R0 01-06-2020
Śmiertelność 29-05-2020
Modelowanie epidemii dwóch prędkości: związana ze służbą zdrowia i pozostała 22-05-2020
Analiza porównawcza efektów restrykcji w krajach europejskich oraz estymacja odsetka rozpoznanych zakażeń - model ICL 19-05-2020
Analiza porównawcza zapadalności między województwami 16-05-2020
Analiza porównawcza dynamiki epidemii między województwami 11-05-2020
Prognozy długoterminowe: ewolucja współczynnika reprodukcji R0 08-05-2020
Prognozy długoterminowe: wpływ zmniejszenia liczby testów na dynamikę epidemii 04-05-2020
Prognozy długoterminowe: wpływ zwiększenia liczby testów na dynamikę epidemii 02-05-2020
Prognozy długoterminowe: wpływ epidemii dwóch prędkości Prognozy długoterminowe: obserwowane trendy R0 27-04-2020
Prognozy długoterminowe: obserwowane trendy R0 27-04-2020
Analiza wpływu wyborów w Bawarii na rozwój epidemii 22-04-2020
Porównanie rozwoju epidemii w Polsce z krajami planującymi rozluźnienie restrykcji 20-04-2020