Opis modelu SEIR

Schematyczne przedstawienie modelu SEIR dwóch prędkości. Schemat przedstawia znaczenie poszczególnych stanów, w podziale na subpopulację związaną ze służbą zdrowia i pozostałą populację, względem opisu klinicznego zakażonego oraz wskazuje jakie dane mogą być użyte do kalibracji modelu, jak również wyprowadzania predykcji.

Założenia modelu

Model SEIR dwóch prędkości zakłada istnienie ośmiu grup w populacji:

Rozdział kompartmentów:

Do określenia populacji w poszczególnych kompartmentach użyliśmy dane z GUS[1] z obszaru zdrowie oraz dane CSIOZ[2] dotyczące struktury zatrudnienia, wszystkie z roku 2018.

Kompartment szpitalny
Liczba pacjentów przebywających jednoczasowo w szpitalu (estymowana jako liczba łóżek * obłożenie) 120 234
Liczba pacjentów w ośrodkach długoterminowej opieki (DPS, ZOL) (estymowana jako liczba dostępnych łóżek, zakładając 100% obłożenia) 139 818
Liczba osób personelu medycznego (estymowana jako liczba lekarzy, pielęgniarek i położnych zatrudnionych w lecznictwie zamkniętym w ramach umowy o pracę) 172 380

Parametry modelu

Model opiera się o kluczowe trzy grupy parametrów:

Parametry modelu SEIR dwóch prędkości w zależności od zakresu danych przyjętych do estymacji:
Zakażenia związane ze służbą zdrowia Zakażenia w pozostałej populacji
Okres estymacji β1 γ1-1 β2 γ2-1
06.04-21.05 0.169 7.40 0.049 10.98
06.04-04.05 0.187 7.26 0.026 16.22
05.05-21.05 0.054 13.32 0.067 17.90

[1]https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/zdrowie-i-ochrona-zdrowia-w-2018-roku,1,9.html

[2] https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/Biuletyny_informacyjny/biuletyn_statystyczny_2019_5db016ddd0b8d.pdf