Krajowa dynamika epidemii z wyłączeniem przypadków z woj. Śląskiego

16-06-2020

Ze względu na różnorodność dynamiki rozwoju epidemii w poszczególnych województwach oraz znaczący wpływ ognisk zachorowań w województwie śląskim. Przeprowadzona została dodatkowa analiza rozwoju epidemii z wyłączeniem przypadków diagnozowanych na terenie województwa śląskiego.

<b>Krajowa dzienna liczba przypadków na kolejnych etapach epidemii z wyłączeniem woj. śląskiego.</b> Czerwone punkty odpowiadają dziennej liczbie diagnozowanych przypadków. Punkty pomarańczowe są średnią na dany dzień w tygodniowym oknie czasowym. Czerwona ciągła linia obrazuje przebieg predykcji dla poszczególnych etapów epidemii w Polsce, ograniczonymi przez pionowe szare pasy odpowiadające wprowadzeniu lub zdjęciu restrykcji.

Rysunek 1. Krajowa dzienna liczba przypadków na kolejnych etapach epidemii z wyłączeniem woj. śląskiego. Czerwone punkty odpowiadają dziennej liczbie diagnozowanych przypadków. Punkty pomarańczowe są średnią na dany dzień w tygodniowym oknie czasowym. Czerwona ciągła linia obrazuje przebieg predykcji dla poszczególnych etapów epidemii w Polsce, ograniczonymi przez pionowe szare pasy odpowiadające wprowadzeniu lub zdjęciu restrykcji.

W wyniku analiz analogicznych do tych prezentowanych dla całego kraju otrzymano następujące oszacowania dot. rozwoju epidemii. Zgodnie z przyjętą podziałem na etapy, w okresie 27.03-4.05 krajowa dynamika z wyłączeniem śląska znajdowała się w bezpiecznej fazie podkrytycznej (sugerującej powolne wygasanie epidemii), na co wskazuje wartość współczynnika R0 = 0.82068, jak również obserwowalny malejący trend diagnozowanej liczby przypadków.

Niestety, jest zauważalny również powrotny trend wzrostowy w dziennej liczbie zachorowań pojawiający się w okresie około jednego tygodnia od zniesienia obostrzeń z dnia 04.05. Dla etapu 04.05-17.06 dzienna liczba przypadków poza województwem śląskim wykazuje utrzymujący się trend wzrostowy przy współczynniku R0 = 1.53783.

<b>Krajowa dzienna liczba przypadków na kolejnych etapach epidemii z wyłączeniem woj. śląskiego.</b> Analiza etapu od tygodnia po rozluźnieniu obostrzeń. Czerwone punkty odpowiadają dziennej liczbie diagnozowanych przypadków. Punkty pomarańczowe są średnią na dany dzień w tygodniowym oknie czasowym. Czerwona ciągła linia obrazuje przebieg predykcji dla poszczególnych etapów epidemii w Polsce, ograniczonymi przez pionowe szare pasy odpowiadające wprowadzeniu lub zdjęciu restrykcji.

Rysunek 1. Krajowa dzienna liczba przypadków na kolejnych etapach epidemii z wyłączeniem woj. śląskiego. Analiza etapu od tygodnia po rozluźnieniu obostrzeń. Czerwone punkty odpowiadają dziennej liczbie diagnozowanych przypadków. Punkty pomarańczowe są średnią na dany dzień w tygodniowym oknie czasowym. Czerwona ciągła linia obrazuje przebieg predykcji dla poszczególnych etapów epidemii w Polsce, ograniczonymi przez pionowe szare pasy odpowiadające wprowadzeniu lub zdjęciu restrykcji.

Ze względu na opóźnienie w diagnozach związane z okresem inkubacji wirusa przeprowadzono dodatkową analizę dynamiki rozwoju epidemii uwzględniającą kilkudniowe przesunięcie czasowe, po którym mogą być zauważalne wzrosty w liczbie diagnozowanych, na skutek rozluźnienia obostrzeń z dnia 04.05.

Należy podkreślić, że jeśli analizę dynamiki przeprowadzimy w okresie ostatniego miesiąca, tj. od tygodnia po zdjęciu restrykcji (11.05 - 16.06), odnotowujemy wyraźny wzrost dynamiki, dla której współczynnik R0 = 1.769175.