Analiza porównawcza dynamiki epidemii między województwami

11-05-2020

W obecnym raporcie wykonano analizę dynamiki epidemii w województwach, zakładając, że epidemia rozwija się niezależnie w każdym z nich.Trendy w łącznej liczbie rozpoznań są zróżnicowane według województw (Rys. 1). Modelowanie w województwach przeprowadzono, podobnie jak dla Polski, biorąc pod uwagę trzy etapy związane z wprowadzeniem restrykcji. Nie uwzględniono jeszcze etapu poluzowania restrykcji. Analiza zmienności R0 w województwach wskazuje, że w niektórych z nich epidemia znajduje się wciąż w fazie wzrostu (śląskie, pomorskie, łódzkie, dolnośląskie).

Porównanie wzrostu liczby przypadków w Polsce i wybranych województwach z dużą liczbą przypadków. W zestawieniu, na skali logarytmicznej, przedstawiono wzrost liczby potwierdzonych przypadków w Polsce oraz województwach z liczbą przypadków większą niż 1500. Linią pokazano predykcję krótkoterminową z modelu odpowiednio wojewódzkiego lub dla całej Polski. W Tabeli A zostały ujęte zmiany parametrów modelu w okresach ograniczonych przez wprowadzone restrykcje.

Rysunek 1. Porównanie wzrostu liczby przypadków w Polsce i wybranych województwach z dużą liczbą przypadków. W zestawieniu, na skali logarytmicznej, przedstawiono wzrost liczby potwierdzonych przypadków w Polsce oraz województwach z liczbą przypadków większą niż 1500. Linią pokazano predykcję krótkoterminową z modelu odpowiednio wojewódzkiego lub dla całej Polski. W Tabeli A zostały ujęte zmiany parametrów modelu w okresach ograniczonych przez wprowadzone restrykcje.

R0 Etap I (04.03 - 15.03) Etap II (16.03 - 26.03) Etap III (27.03 - 08.05)
dolnośląskie 8.9435 3.1273 1.2252
kujawsko-pomorskie -a 1.5775 1.0242
lubuskie -a 2.5387 0.1294
łódzkie 10.6367 -a 1.1848
lubelskie 5.6514 2.4446 0.3234
małopolskie -a 3.7585 0.8417
mazowieckie 9.8652 4.7745 0.4573
opolskie -a 3.5718 1.0261
podlaskie -a 8.8558 0.5471
podkarpackie 1.9462 5.8409 -a
pomorskie -a 3.1785 1.1318
świętokrzyskie -a 9.0075 0.5191
śląskie 4.2661 3.3929 1.4496
warmińsko-mazurskie -a 2.1547 0.4673
wielkopolskie 1.8567 5.7077 0.9976
zachodniopomorskie -a 6.1272 1.0035

Tabela A: Zestawienie R0 dla poszczególnych województw w zależności od okresu. Tabela prezentuje zmianę wartości parametru R0 na podstawie danych pochodzących z kolejnych okresów czasu ograniczonych przez moment wprowadzania kolejnych restrykcji: 15.03 - zamknięcie szkół i granic państwa, 26.03 - powszechne ograniczenia w przemieszczaniu (lockdown). Kolory komórek w trzeciej kolumnie informują, jaką charakterystykę posiada dynamika epidemii w wybranym województwie: czerwony - nadkrytyczny, R0 > 1.05; pomarańczowy - endemiczny, 0.95 < R0 < 1.05); zielony - podkrytyczny, R0 < 0.95). a mała liczba przypadków / niestabilne raportowanie skutkujące trudnościami w kalibracji modelu.