Społeczne obawy związane z epidemią

11-07-2020

W dniach 2-5.07.2020 przeprowadzona została pierwsza (z ośmiu cotygodniowych) fala wywiadów w ramach w ramach badania mającego na celu ocenę zachowań w odniesieniu do ograniczeń życia społecznego związanych z pandemią COVID-19. Badanie przeprowadzone zostało metodą CATI (Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo) na próbie 600 mieszkańców Polski. W obecnym raporcie prezentujemy wyniki odpowiedzi na pytania dotyczące ogólnych obaw związanych z epidemią koronawirusa oraz na pytania dotyczące stosowania środków ochrony osobistej. Około połowy ankietowanych nie obawia się w ogóle lub w małym stopniu wychodzenia z domu i możliwości zakażenia koronawirusem (Tabela A). Jednocześnie obawy w stopniu dużym lub bardzo dużym wyraża około 20% ankietowanych. Jednocześnie środki częstość stosowania różnego rodzaju środków ochrony osobistej jest zróżnicowana (Tabela B). Respondenci najczęściej nie stosowali środków ochrony związanych z higieną rąk poza domem - odpowiednio 32.2% oraz 9.5% osób dotyka różnych przedmiotów poza domem gołymi rękami i nie odkaża rąk. Kolejne 37.6% oraz 34.8% nie robi tego zawsze. Większość (61.4%) osób stosuje się do zalecenia związanego z zasłanianiem ust i nosa, ale 26.0% zdarza się tego nie robić, a 6.8% nie robi tego nigdy. W każdym z omawianych pytań była możliwość wskazania odpowiedzi "nie wychodzę z domu". Zwraca uwagę fakt, ze odpowiedź tą wybrało około 6% osób.

Zmienna W ogóle W bardzo małym stopniu W małym stopniu W dużym stopniu W bardzo dużym stopniu
Obawia się Pan/Pani obecnie wychodzić z domu 34.5% 15.5% 33.8% 12.8% 3.4%
(30.8%-38.1%) (12.6%-18.4%) (30.1%-37.6%) (10.1%-15.5%) (2.0%-4.9)
Czuje się Pan/Pani osobiście zagrożony/a możliwością zakażenia koronawirusem 27.5% 19.9% 31.4% 16.9% 4.3%
(24.0%-31.0%) (16.8%-23.1%) (27.8%-35.0%) (13.9%-19.9%) (2.6%-5.9%)
Tabela A. Odpowiedzi na pytania dotyczące obaw i stopnia zagrożenia możliwością zakażenia (odsetki wraz z 95% przedziałami ufności)
Zmienna Tak, zawsze Tak, ale nie zawsze Nie Nie wychodzę z domu
Odkażanie rąk (poza domem) 49.7% 34.8% 9.5% 6.0%
(46.1%-53.3%) (31.1%-38.5%) (7.2%-11.8%) (4.2%-7.8%)
Nietykanie gołą ręką klamek bankomatów itp. 23.7% 37.6% 32.2% 6.5%
(20.4%-27.0%) (33.8%-41.4%) (28.5%-35.8%) (4.6%-8.4%)
Zasłanianie ust i nosa chustką lub noszenie maseczki 61.4% 26.0% 6.8% 5.8%
(57.9%-64.9%) (22.6%-29.3%) (4.9%-8.8%) (4.0%-7.6%)
Mycie rąk po powrocie do domu 83.2% 7.5% 3.7% 5.6%
(80.4%-86.0%) (5.4%-9.6%) (2.3%-5.0%) (3.9%-7.4%)
Tabela B. Odpowiedzi na pytania dotyczące stosowania środków ochrony osobistej (odsetki wraz z 95% przedziałami ufności)