Prognozy długoterminowe w przypadku wzrostu zakaźności wirusa

11-07-2020

W celu prognozy drugiej fali zachorowań w okresie jesienno - zimowym wykonaliśmy symulacje modelu stochastycznego dla przypadku kilku scenariuszy wzrostu zakaźności wirusa w okresie (Rysunek 7). Przy założeniu, że współczynnik reprodukcji R0 wzrośnie nieznacznie (od 10 % do 20 % obecnej wartości) wzrost zachorowań będzie obserwowany, ale nie nastąpi szybki wybuch epidemii. Jednak już przy wzroście o 50% obecnej wartości dynamika rozwoju epidemii wchodzi w fazę nadkrytyczną i w szczycie zachorowań przypadającym pod koniec kwietnia osiąga liczbę 1 mln chorych.

<b>Porównanie dynamiki rozwoju epidemii w przypadku wzrostu współczynnika reprodukcji wirusa.</b>

Rysunek 1. Porównanie dynamiki rozwoju epidemii w przypadku wzrostu współczynnika reprodukcji wirusa.