Scenariusze rozwoju epidemii w sezonie jesień 2020

26-06-2020

Przyjęto następujące założenia przy tworzeniu scenariuszy:

Brak wzrostu β po 1.09 Wzrost β po 1.09
Testowanie na podobnym poziomie Scenariusz 1 (optymistyczny):
  • R0 po 1.09 = ad (0.801 - 1.28)
  • Szczyt - nie osiągany w analizowanym okresie
  • Maksymalna liczba w analizowanym okresie: < 15 tysięcy
Scenariusz 2 (pesymistyczny):
  • R0 po 1.09 = 4.66 (3.94 - 5.55)
  • Szczyt - połowa października
  • Liczba zakażonych w szczycie > 11 milionów
Tabela. Rozważane scenariusze rozwoju epidemii w okresie jesiennym
<b>Przebieg epidemii w scenariuszu 1</b>

Rysunek 1. Przebieg epidemii w scenariuszu 1

Rysunek 1 odpowiada optymistycznemu scenariuszowi, w którym współczynnik reprodukcji wirusa pozostaje na poziomie 1, a epidemia jest w stanie zbliżonym do endemicznego (nie osiąga szczytu zachorowań w badanym okresie)

<b>Przebieg epidemii w scenariuszu 2</b>

Rysunek 2. Przebieg epidemii w scenariuszu 2

Rysunek 2 przedstawia wykres predykcji w modelu stochastycznym dziennej liczby chorych przy założeniu, że po 1.09.2020 współczynnik reprodukcji wirusa będzie na poziomie jaki był obserwowany w okresie 16.03 - 25.03.

Trzeba podkreślić gwałtowny wzrost zachorowań, które w ciągu zaledwie kilku tygodni osiągają szczyt na poziomie 11 mln chorych. Oznacza to, że w sytuacji kiedy współczynnik reprodukcji wirusa oddali się znacząco od wartości 1, decyzja o wprowadzenie restrykcji musi nastąpić bardzo szybko, aby zapobiec wybuchowi zachorowań.