Analiza porównawcza zapadalności między województwami

16-05-2020

Na Rysunku 1 przedstawiono zróżnicowanie geograficzne zapadalności w powiatach w podziale na rodzaje zakażeń: w DPS i ZOL, w kwarantannie i bez powiązanego źródła. Zwraca uwagę:

<b>Zróżnicowanie przestrzenne zapadalności skumulowanej na COVID-19 (współczynnik/10 tys. ludności),  w zależności od źródła zakażenia.</b>Poszczególne mapki prezentują wskaźniki zapadalności w kategoriach źródła zakażeń, zdefiniowane jako łączna liczba zakażeń w danej kategorii do 14.05, w danym powiecie, w odniesieniu do liczby ludności w tym powiecie. Skalą kolorystyczną oznaczono poziom zapadalności od czerwonego, oznaczającego najwyższą zapadalność do zielonego, oznaczającego najniższą zapadalność. Źródło danych: GIS (Główny Inspektorat Sanitarny)

Rysunek 1. Zróżnicowanie przestrzenne zapadalności skumulowanej na COVID-19 (współczynnik/10 tys. ludności), w zależności od źródła zakażenia.Poszczególne mapki prezentują wskaźniki zapadalności w kategoriach źródła zakażeń, zdefiniowane jako łączna liczba zakażeń w danej kategorii do 14.05, w danym powiecie, w odniesieniu do liczby ludności w tym powiecie. Skalą kolorystyczną oznaczono poziom zapadalności od czerwonego, oznaczającego najwyższą zapadalność do zielonego, oznaczającego najniższą zapadalność. Źródło danych: GIS (Główny Inspektorat Sanitarny)

<b>Zróżnicowanie przestrzenne łącznej zapadalności skumulowanej oraz zapadalności 14-dniowej (2.05 - 14.05) na COVID-19 (współczynnik/10 tys. ludności).</b> Zapadalność 14-dniowa została zdefiniowana jako liczba zakażeń w ciągu 14 dni w danym powiecie w odniesieniu do ludności tego powiatu  (współczynnik/10 tys. ludności). Skalą kolorystyczną oznaczono poziom zapadalności od czerwonego, oznaczającego najwyższą zapadalność, do zielonego, oznaczającego najniższą zapadalność. Należy zaznaczyć, że w ostatnich 14 dniach w 127 powiatach nie stwierdzono ani jednego przypadku, natomiast w 21 powiatach zapadalność w ostatnich dwóch tygodniach jest na poziomie powyżej 5 nowych przypadków / 10 tysięcy ludności. Źródło danych: GIS (Główny Inspektorat Sanitarny)

Rysunek 2. Zróżnicowanie przestrzenne łącznej zapadalności skumulowanej oraz zapadalności 14-dniowej (2.05 - 14.05) na COVID-19 (współczynnik/10 tys. ludności). Zapadalność 14-dniowa została zdefiniowana jako liczba zakażeń w ciągu 14 dni w danym powiecie w odniesieniu do ludności tego powiatu (współczynnik/10 tys. ludności). Skalą kolorystyczną oznaczono poziom zapadalności od czerwonego, oznaczającego najwyższą zapadalność, do zielonego, oznaczającego najniższą zapadalność. Należy zaznaczyć, że w ostatnich 14 dniach w 127 powiatach nie stwierdzono ani jednego przypadku, natomiast w 21 powiatach zapadalność w ostatnich dwóch tygodniach jest na poziomie powyżej 5 nowych przypadków / 10 tysięcy ludności. Źródło danych: GIS (Główny Inspektorat Sanitarny)

Zapadalność w całym okresie epidemii jest silnie skorelowana z zapadalnością w ostatnich dwóch tygodniach. Mimo to dzięki porównaniu widać wyraźnie wygaśnięcie niektórych ognisk epidemii w ostatnich dwóch (np. powiat bielski w woj. podlaskim, powiat chełmiński w woj. kujawsko-pomorskim). Pojawiły się także nowe ogniska epidemii nie tylko w woj. śląskim (np. powiat braniewski i powiat mrągowski w woj. warmińsko - mazurskim).