Estymacja R0 dla poszczególnych województw

16-05-2020

W obecnym raporcie wykonano analizę dynamiki epidemii w województwach, zakładając, że epidemia rozwija się niezależnie w każdym z nich.

Modelowanie w województwach przeprowadzono podobnie jak dla Polski, biorąc pod uwagę trzy etapy związane z wprowadzeniem restrykcji. Dla większości województw nie było możliwe uwzględnienie etapu poluzowania restrykcji (Tabela A).

Trendy w łącznej liczbie rozpoznań są zróżnicowane według województw (Rys. 1).

Analiza zmienności R0 w województwach wskazuje, że w niektórych z nich epidemia znajduje się wciąż w fazie wzrostu (śląskie, pomorskie, łódzkie, dolnośląskie).

<b>Porównanie wzrostu liczby przypadków w Polsce i wybranych województwach z dużą liczbą przypadków.</b> W zestawieniu, na skali logarytmicznej, przedstawiono wzrost liczby potwierdzonych przypadków w Polsce oraz województwach z liczbą przypadków większą niż 1500. Linią pokazano predykcję krótkoterminową z modelu odpowiednio wojewódzkiego lub dla całej Polski. W Tabeli A zostały ujęte zmiany parametrów modelu w okresach ograniczonych przez wprowadzone restrykcje.

Rysunek 1. Porównanie wzrostu liczby przypadków w Polsce i wybranych województwach z dużą liczbą przypadków. W zestawieniu, na skali logarytmicznej, przedstawiono wzrost liczby potwierdzonych przypadków w Polsce oraz województwach z liczbą przypadków większą niż 1500. Linią pokazano predykcję krótkoterminową z modelu odpowiednio wojewódzkiego lub dla całej Polski. W Tabeli A zostały ujęte zmiany parametrów modelu w okresach ograniczonych przez wprowadzone restrykcje.

R0 Etap I (04.03 - 15.03) Etap II (16.03 - 26.03) Etap III (27.03 - 08.05) Etap IIIa (27.03 - 04.05) Etap IIIb (05.04 - 14.05)
dolnośląskie 8.944 3.127 1.191 1.335 -a
kujawsko-pomorskie -a 1.576 1.001 1.061 -a
lubuskie -a 2.467 0.012 0.012 -a
łódzkie 10.6367 -a 1.048 1.284 -a
lubelskie 5.651 2.445 0.312 0.36 -a
małopolskie -a 3.594 0.826 0.857 1.08
mazowieckie 9.865 4.775 0.454 0.404 1.051
opolskie -a 3.447 0.994 1.042 -a
podlaskie -a 9.542 0.478 0.566 -a
podkarpackie 1.946 5.841 0.088 0.141 -a
pomorskie -a 3.06 1.018 1.31 -a
świętokrzyskie -a 9.689 0.51 0.389 -a
śląskie 4.266 3.393 1.976 1.39 3.262
warmińsko-mazurskie -a 2.119 0.526 0.479 -a
wielkopolskie 1.857 5.708 0.919 1.043 -a
zachodniopomorskie -a 5.785 0.843 1.006 -a

Tabela A: Zestawienie R0 dla poszczególnych województw w zależności od okresu. Tabela prezentuje zmianę wartości parametru R0 na podstawie danych pochodzących z kolejnych okresów ograniczonych przez moment wprowadzania/znoszenia kolejnych restrykcji: 15.03 - zamknięcie szkół i granic państwa, 26.03 - powszechne ograniczenia w przemieszczaniu (lockdown), 04.05 - I etap znoszenia ograniczeń. Kolory komórek informują, jaką charakterystykę posiada dynamika epidemii w wybranym województwie: czerwony - nadkrytyczny(R0 > 1.05); pomarańczowy - endemiczny ( 0.95 < R0 < 1.05 ); zielony - podkrytyczny( R0 < 0.95 ). a sporadyczne zachorowania / mała liczba przypadków / niestabilne raportowanie skutkujące trudnościami w kalibracji modelu.

<b>Porównanie dynamiki rozwoju epidemii w poszczególnych województwach.</b> Powyższy wykres opisuje zależność pomiędzy całkowitą liczbą zdiagnozowanych przypadków a łączną liczbą diagnoz w tygodniowym oknie czasowym (dla klarowności przekazu, obydwie wartości podane w skali logarytmicznej). Każda krzywa odpowiada dynamice jednego województwa, oznaczonego odpowiednią etykietą. W kontekście hamowania rozwoju epidemii pożądany przebieg krzywej jest w dół (spadek zachorowań, wygaszanie). Kolor krzywej odpowiada aktualnej dynamice epidemii w wybranym województwie na podstawie obserwowanego <i>R<sub>0</sub></i> (czerwony - stan nadkrytyczny, pomarańczowy - stan endemiczny, zielony - stan podkrytyczny; kolor szary opisuje województwa, w których zachorowania występują w sposób sporadyczny).

Rysunek 2. Porównanie dynamiki rozwoju epidemii w poszczególnych województwach. Powyższy wykres opisuje zależność pomiędzy całkowitą liczbą zdiagnozowanych przypadków a łączną liczbą diagnoz w tygodniowym oknie czasowym (dla klarowności przekazu, obydwie wartości podane w skali logarytmicznej). Każda krzywa odpowiada dynamice jednego województwa, oznaczonego odpowiednią etykietą. W kontekście hamowania rozwoju epidemii pożądany przebieg krzywej jest w dół (spadek zachorowań, wygaszanie). Kolor krzywej odpowiada aktualnej dynamice epidemii w wybranym województwie na podstawie obserwowanego R0 (czerwony - stan nadkrytyczny, pomarańczowy - stan endemiczny, zielony - stan podkrytyczny; kolor szary opisuje województwa, w których zachorowania występują w sposób sporadyczny).