Estymacja R0 dla poszczególnych województw

03-07-2020
Współautorzy: Krystyna Grzesiak, Zofia Dziedzic, Wojciech Wojnar, Robert Benke
Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski

Stochastyczny model SEIR dla województw wyestymowano na podstawie danych o dziennej liczbie przypadków w okresie 04.05 do 01.07. Otrzymane wartości R0 dla województw wraz z 95% przedziałami ufności są przedstawione na Rysunku 1. W ośmiu województwach wartość R0 jest istotnie powyżej wartości 1, co wskazuje na niekorzystny rozwój sytuacji (Rys. 1 i Rys. 3). Szczególnie niepokojące są wartości dla województw podlaskiego i podkarpackiego.

<b>Wojewódzkie współczynniki reprodukcji wyestymowane w modelu stochastycznym SEIR.</b> Powyższy wykres wskazuje współczynniki reprodukcji w każdym z województw wraz z 95% p.u, oszacowane na dzień 01.07.2020. <a href="model_seir_wojewodztwa.html">Opis rozszerzenia modelu stochSEIR do modelu wojewódzkiego</a>.

Rysunek 1. Wojewódzkie współczynniki reprodukcji wyestymowane w modelu stochastycznym SEIR. Powyższy wykres wskazuje współczynniki reprodukcji w każdym z województw wraz z 95% p.u, oszacowane na dzień 01.07.2020. Opis rozszerzenia modelu stochSEIR do modelu wojewódzkiego.

<b>Porównanie dynamiki rozwoju epidemii w poszczególnych województwach (stan na dzień 29.06).</b> Powyższy wykres opisuje zależność pomiędzy całkowitą liczbą zdiagnozowanych przypadków a łączną liczbą diagnoz w tygodniowym oknie czasowym (dla klarowności przekazu, obydwie wartości podane w skali logarytmicznej). Każda krzywa odpowiada dynamice jednego województwa, oznaczonego odpowiednią etykietą. W kontekście hamowania rozwoju epidemii pożądany przebieg krzywej jest w dół (spadek zachorowań, wygaszanie). Kolor krzywej informują, jaką charakterystykę posiada dynamika epidemii w danym województwie i bazują na wynikach z Rys. 1: czerwony - nadkrytyczny (cały przedział ufności <i>R<sub>0</sub></i> > 1 ); pomarańczowy -  endemiczny (przedział ufności <i>R<sub>0</sub></i> zawiera wartość 1); zielony - podkrytyczny (cały przedział ufności <i>R<sub>0</sub></i> < 1).

Rysunek 2. Porównanie dynamiki rozwoju epidemii w poszczególnych województwach (stan na dzień 29.06). Powyższy wykres opisuje zależność pomiędzy całkowitą liczbą zdiagnozowanych przypadków a łączną liczbą diagnoz w tygodniowym oknie czasowym (dla klarowności przekazu, obydwie wartości podane w skali logarytmicznej). Każda krzywa odpowiada dynamice jednego województwa, oznaczonego odpowiednią etykietą. W kontekście hamowania rozwoju epidemii pożądany przebieg krzywej jest w dół (spadek zachorowań, wygaszanie). Kolor krzywej informują, jaką charakterystykę posiada dynamika epidemii w danym województwie i bazują na wynikach z Rys. 1: czerwony - nadkrytyczny (cały przedział ufności R0 > 1 ); pomarańczowy - endemiczny (przedział ufności R0 zawiera wartość 1); zielony - podkrytyczny (cały przedział ufności R0 < 1).