Zróżnicowanie geograficzne dynamiki epidemii

29-05-2020

W obecnym raporcie prezentujemy dwutygodniową zapadalność w poszczególnych powiatach. Na rysunku 7 przedstawiono wyniki analizy dla dwóch przedziałów czasowych: 02.05. - 15.05 oraz 15.05 - 28.05. Widoczny jest trend spadkowy diagnozowanych przypadków w niektórych powiatach w woj. łódzkim i małopolskim, ale pojawiają się też nowe ogniska, zwłaszcza w województwach dotąd o małej zapadalności - lubelskim i podlaskim. Trzeba podkreślić, że pomimo ograniczenia zasięgu epidemii, nowe zdiagnozowane przypadki w okresie 15.05 - 28.05 wystąpiły nadal w 232 powiatach i we wszystkich województwach.

Zróżnicowanie przestrzenne zapadalności (liczba przypadków / 10 tys osób) w okresach 23/04 - 07/05 oraz 07/05-21/05. Spadek liczby nowych przypadków jest wyraźny. W pierwszym z objętych analizą okresów nowe przypadki pojawiały się w 253 powiatach, w drugim okresie w 202 powiatach.

Rysunek 1. Zróżnicowanie przestrzenne zapadalności (liczba przypadków / 10 tys osób) w okresach 23/04 - 07/05 oraz 07/05-21/05. Spadek liczby nowych przypadków jest wyraźny. W pierwszym z objętych analizą okresów nowe przypadki pojawiały się w 253 powiatach, w drugim okresie w 202 powiatach.