Zróżnicowanie geograficzne dynamiki epidemii

05-06-2020

W obecnym raporcie prezentujemy 14-dniową zapadalność w poszczególnych powiatach. Na rysunku 1 przedstawiono wyniki analizy dla dwóch przedziałów czasowych: 06.05 - 20.05 oraz 20.05 - 03.06. Widoczny jest nieznaczny trend spadkowy diagnozowanych przypadków (widoczny głównie w województwach wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim), ale pojawiają się też nowe ogniska w województwie podkarpackim, lubuskim i lubelskim. Trzeba podkreślić, że pomimo ograniczenia zasięgu epidemii, nowe zdiagnozowane przypadki wystąpiły nadal we wszystkich województwach.

Zróżnicowanie przestrzenne zapadalności (liczba przypadków / 10 tys osób) w okresach 06/05 - 20/05 oraz 20/05 - 03/06. Spadek liczby nowych przypadków jest nieznaczny - widoczny głównie w województwach wielkopolskim i kujawsko-pomorskim.

Rysunek 1. Zróżnicowanie przestrzenne zapadalności (liczba przypadków / 10 tys osób) w okresach 06/05 - 20/05 oraz 20/05 - 03/06. Spadek liczby nowych przypadków jest nieznaczny - widoczny głównie w województwach wielkopolskim i kujawsko-pomorskim.