Zróżnicowanie geograficzne dynamiki epidemii

11-06-2020

W obecnym raporcie prezentujemy 14-dniową zapadalność w poszczególnych powiatach. Na rysunku 10 przedstawiono wyniki analizy dla dwóch przedziałów czasowych: 12.05 - 26.05 oraz 26.05 - 09.06. Na terenie środkowej Polski widać wzrost zapadalności. Widoczne są obecnie trzy ogniska: w województwie śląskim, obejmujące też niektóre powiaty z województwa opolskiego, drugie na pograniczu wielkopolskiego, łódzkiego, opolskiego i dolnośląskiego (prawdopodobnie będące skutkiem ogniska w fabryce mebli w Kępnie) a trzecie na pograniczu województw mazowieckiego, łódzkiego i świętokrzyskiego (ogniska związane ze służbą zdrowia i ośrodkami opieki społecznej).

Zwraca również uwagę, że liczba powiatów, w których nie odnotowano żadnego przypadku pozostała na podobnym poziomie, odpowiednio 136 i 140 powiatów w pierwszym i w drugim okresie, w tym 91 powiatów, które nie odnotowały przypadku w ciągu 4 tygodni od 12.05 do 26.05 (Tab. B). W 195 powiatach przypadki odnotowano zarówno w pierwszym jak i w drugim okresie. W 79 powiatach zapadalność wzrosła na tyle, że znalazły się w wyższej kategorii. Z kolei w 78 zapadalność istotnie spadła.

<b>Zróżnicowanie przestrzenne zapadalności (liczba przypadków / 10 tys osób) w okresach 06/05 - 20/05 oraz 20/05 - 03/06.</b> Spadek liczby nowych przypadków jest nieznaczny - widoczny głównie w województwach wielkopolskim i kujawsko-pomorskim.

Rysunek 1. Zróżnicowanie przestrzenne zapadalności (liczba przypadków / 10 tys osób) w okresach 06/05 - 20/05 oraz 20/05 - 03/06. Spadek liczby nowych przypadków jest nieznaczny - widoczny głównie w województwach wielkopolskim i kujawsko-pomorskim.

0 (0.0-1.0] (1.0-3.0] (3.0-5.0] >5.0 Razem: 12/05-26/05
0 91 39 3 2 1 136
(0.0-1.0] 46 98 21 2 2 169
(1.0-3.0] 2 15 17 7 1 42
(3.0-5.0] 1 3 4 4 1 13
>5.0 0 0 3 4 13 20
Razem: 26/05-09/06 140 155 48 19 18 380
Tabela. Liczba powiatów z różnym poziomem zapadalności, w porównywanych okresach dwutygodniowych