Zróżnicowanie geograficzne dynamiki epidemii

20-06-2020

W obecnym raporcie prezentujemy 14-dniową zapadalność w poszczególnych powiatach. Na rysunku 11 przedstawiono wyniki analizy dla dwóch przedziałów czasowych: 21.05 - 4.06 oraz 4.06 - 18.06. Na terenie środkowej Polski widać wzrost zapadalności.

Widoczne są nadal trzy ogniska:

Dodatkowo uwidoczniły się 2 nowe ogniska:

Zwraca również uwagę, że liczba powiatów, w których nie odnotowano żadnego przypadku pozostała na podobnym poziomie, odpowiednio 136 i 140 powiatów w pierwszym i w drugim okresie, w tym 96 powiatów, które nie odnotowały przypadku w ciągu 4 tygodni od 21.05 do 18.06 (Tab.). W 185 powiatach przypadki odnotowano zarówno w pierwszym jak i w drugim okresie. W 89 powiatach zapadalność wzrosła na tyle, że znalazły się w wyższej kategorii. Z kolei w 70 zapadalność istotnie spadła. W porównaniu do poprzedniego raportu znaczący wzrost nastąpił w 10 powiatach więcej, spadek w 8 mniej.

<b>Zróżnicowanie przestrzenne zapadalności (liczba przypadków / 10 tys. osób) w okresach 21/05 - 04/06 oraz 04/06 - 18/06.</b>

Rysunek 1. Zróżnicowanie przestrzenne zapadalności (liczba przypadków / 10 tys. osób) w okresach 21/05 - 04/06 oraz 04/06 - 18/06.

0 (0.0-1.0] (1.0-3.0] (3.0-5.0] >5.0 Razem: 21/05 - 04/06
0 96 45 7 2 2 152
(0.0-1.0] 39 88 15 2 3 147
(1.0-3.0] 4 12 22 9 3 51
(3.0-5.0] 0 2 4 1 1 8
>5.0 0 1 4 3 14 22
Razem: 04/06 - 18/06 139 149 52 17 23 380
Tabela. Liczba powiatów z różnym poziomem zapadalności, w porównywanych okresach dwutygodniowych