Zróżnicowanie geograficzne dynamiki epidemii

26-06-2020

W obecnym raporcie prezentujemy 14-dniową zapadalność w poszczególnych powiatach. Na rysunku 10 przedstawiono wyniki analizy dla dwóch przedziałów czasowych: 27/05-10/06 oraz 10/06-24/06.

W okresie 10/06-24/06 w stosunku do okresu 27/05-10/06 obszary podwyższonej zapadalności pozostały praktycznie bez zmian. Widać również niekorzystną zmianę sytuacji w województwach podlaskim i podkarpackim, a także pojawienia się ogniska w powiecie jeleniogórskim.

Liczba powiatów, w których nie odnotowano żadnego przypadku pozostała na podobnym poziomie, odpowiednio 136 i 140 powiatów w pierwszym i w drugim okresie, w tym 95 powiatów, które nie odnotowały przypadku w ciągu 4 tygodni od 27/05 do 2406 (Tab. B). W 197 powiatach przypadki odnotowano zarówno w pierwszym jak i w drugim okresie. W 86 powiatach zapadalność wzrosła na tyle, że znalazły się w wyższej kategorii. Z kolei w 64 zapadalność istotnie spadła.

<b>Zróżnicowanie przestrzenne zapadalności (liczba przypadków / 10 tys. osób) w okresach 21/05-04/06 oraz 04/06-18/06.</b>

Rysunek 1. Zróżnicowanie przestrzenne zapadalności (liczba przypadków / 10 tys. osób) w okresach 21/05-04/06 oraz 04/06-18/06.

0 (0.0-1.0] (1.0-3.0] (3.0-5.0] >5.0 Razem: 21/05 - 04/06
0 95 39 4 3 1 142
(0.0-1.0] 36 93 24 2 1 156
(1.0-3.0] 5 13 21 7 5 46
(3.0-5.0] 0 0 5 7 5 17
>5.0 0 0 3 2 14 19
Razem: 04/06 - 18/06 136 145 57 21 21 380
Tabela. Liczba powiatów z różnym poziomem zapadalności, w porównywanych okresach dwutygodniowych