Zróżnicowanie geograficzne dynamiki epidemii

03-07-2020

W obecnym raporcie prezentujemy 14-dniową zapadalność w poszczególnych powiatach. Na rysunku 6 przedstawiono wyniki analizy dla dwóch przedziałów czasowych: 03/06-17/06 oraz 17/06-01/07.

W okresie 03/06-17/06 w stosunku do okresu 17/06-01/07 obszary podwyższonej zapadalności pozostały praktycznie bez zmian. Nie zaobserwowano nowych rejonów, w których sytuacja znacznie by się pogorszyła.

Liczba powiatów, w których nie odnotowano żadnego przypadku pozostała na podobnym poziomie, odpowiednio 131 i 136 powiatów w pierwszym i w drugim okresie, w tym 81 powiatów, które nie odnotowały przypadku w ciągu 4 tygodni od 03/06 do 01/07 (Tab.). W 194 powiatach przypadki odnotowano zarówno w pierwszym jak i w drugim okresie. W 87 powiatach zapadalność wzrosła na tyle, że znalazły się w wyższej kategorii. Z kolei w 90 zapadalność był niższy.

<b>Zróżnicowanie przestrzenne zapadalności (liczba przypadków / 10 tys. osób) w okresach 03/06-17/06 oraz 17/06 - 01/07</b>

Rysunek 1. Zróżnicowanie przestrzenne zapadalności (liczba przypadków / 10 tys. osób) w okresach 03/06-17/06 oraz 17/06 - 01/07

0 (0.0-1.0] (1.0-3.0] (3.0-5.0] >5.0 Razem: 21/05 - 04/06
0 81 48 6 0 1 136
(0.0-1.0] 44 87 17 2 2 152
(1.0-3.0] 6 22 17 8 1 45
(3.0-5.0] 0 3 8 2 2 15
>5.0 0 0 3 4 16 23
Razem: 04/06 - 18/06 131 160 51 16 22 380
Tabela. Liczba powiatów z różnym poziomem zapadalności, w porównywanych okresach dwutygodniowych